Anbefalinger

Udbetalinger fra ELNs begravelseshjælp
Medlemsmenighederne skal ikke betale skat af en udbetaling fra ELNsbegravelseshjælp.


Udbetalinger fra menighederne
Ved udbetaling af begravelseshjælp til boet, er det Dødsboskattelovens bestemmelser der gælder.
Ved udbetaling til et uskiftet bo, vil et udbetalt beløb indgå i den efterladtes skatteopgørelse.
I en boopgørelse vil et udbetalt beløb indgå i opgørelsen og beløbet vil blive beskattet, hvis boet i den samlede opgørelse bliver beskattet.


Anbefaling
På den baggrund vil vi anbefale, at der ikke udbetales noget kontant beløb hverken til enker, enkemænd eller dødsbo.
En konkret praksis kunne være, at menigheden bestiller de ydelser man betaler til ved en begravelse eller bisættelse (selvfølgelig i samarbejde med pårørende). Regningen skrives til menigheden, som også betaler.
Den enkelte menighed udarbejder/beskriver en praksis på baggrund af lokale forhold.
Af beskrivelsen skal det fremgå, om den enkelte menighed vil
betale alle ekstra udgifter eller
kun op til et vist maksimum beløb (f.eks. hvad der svarer til udbetalingen fra ELNs begravelseshjælp).
I begge situationer vil vi mene, at det skal fremgå af beskrivelsen hvilke konkrete ydelser man vil betale til.

Desuden anbefaler vi, at kontingent til menigheden minimum dækker kontingentet til ELNs begravelseshjælp, så kontingentet ikke betales af midler der har været fradragsberettigede.