Ledelse og kontakt

Ledelsen af ELNs begravelseshjælp består af 4 personer som er valgt på Medlemsmødet for en periode på 4 år, således at der hvert år er 1 person på valg.
Medlemsmødet er begravelseshjælpens øverste myndighed og hver medlemsmenighed kan sende to delegerede til mødet.
Næste Medlemsmøde afholdes torsdag den 24. februar 2022.

Ledelsen består i 2021 af:
Kurt Pedersen (formand), Herning Bykirke tlf 23461130
Hans Graversen (kasserer), Ølgod Valgmenighed
Brian Christensen (sekretær), Lemvig Bykirke
Aksel Madsen, Frimenigheden Broen

elnbegrav@gmail.com