Medlemsmenigheder

Medlemsmenigheder 2020
Lemvig Bykirke
Bramming frimenighed
Frimenigheden Broen i Vejle
Ølgod Valgmenighed
Hedensted Valgmenighed
Galten Valgmenighed
Kirken ved Tange sø
Skive Bykirke
Vendsyssel Frimenighed
LM Haderslev Frimenighed
Herning Bykirke
Fyns Frimenighed
LM Sønderjyllands Frimenighed
Thisted Bykirke

Disse 14 menigheder har tilsammen 1601 medlemmer