Økonomi

ELNs begravelseshjælps økonomi er etårig. ELNs begravelseshjælp er ikke en begravelsesopsparing. Det vil sige, at indbetalt kontingent gerne skulle svare til udbetalt begravelseshjælp i samme år. I praksis søges dette opnået i budgetlægningen. Der arbejdes dog med en egenkapital (en buffer), så der ikke skal opkræves ekstra kontingent, hvis der er flere begravelser end forudset i budgettet.

Kontingent (2023)
Unge under 18 år er gratis.
For personer mellem 18 og 49 år betales der almindeligt kontingent: 62,50 kr
For personer mellem 50 og 64 år betales der 5 gange højere kontingent: 312,50 kr
For personer på og over 65 år betales der 7 gange højere kontingent: 437,50 kr

Størrelsen af Medlemsmenighedens kontigentet bestemmes altså efter alderssammensætningen og medlemsantallet i menigheden.

Begravelseshjælpens størrelse
For personer på 11 år og derover udbetales der 20.000 kr og for børn under 11 år udbetales der 5.000 kr. Beløbet udbetales til medlemsmenigheden (som forventes at have en begravelsesordning for sine medlemmer).

Anbefalinger
I forbindelse med udbetaling af begravelseshjælp – både fra ELNs begravelseshjælp til menigheden og menighedens udbetaling i forbindelse med dødsfald – har vi samlet nogle anbefalinger, som kan læses her.